Warning: Undefined variable $poster in /customers/9/0/9/cycloclub.be/httpd.www/forzabikers/generateICS.php on line 100 BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//FORZABIKERS//Kalender//NL CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT SUMMARY:Forza Event : STOKT 21 - FORZA feestje 2022 UID:21683@forzabikers.cycloclub.be CLASS:PUBLIC STATUS:CONFIRMED BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:Accept DESCRIPTION:Maakt U klaar ! END:VALARM DTSTART:20221209T190000 DTEND:20221209T233000 DTSTAMP:20230130T112333 CATEGORIES:forzabikers LOCATION: GEO:51.178;5.088 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Beste Forza,

We hebbe n volgende activiteit gepland voor de Forza-groep.

STOKT 21 - FORZA feestje 2022

Beste Forza,

Het is lang geleden da t we nog eens vork en mes vastgehad hebb en in een forza setting.
Daarom is dit feestje plots geboren, en Stokt 21 w il ons in de watten leggen.
We mikk en op 50€ / forza die gereden heeft dit jaar is er meer dan welkom.
Me nu is hapjes + assortiment pizza-pasta + nagerecht + drank naar keuze.
19h tem 23h30 max + vermoedelijk nog een afs luiter bij IA.

Graag inschrij ven tegen 1 december, dan wordt aantal p ersonen doorgegeven.

Tot spoe dig,
"De Forza Party Commissie "
 


Alle details, de Forzas die meedo en, en eventuele reacties zijn allemaal hier ter ug te vinden.Bekijk ook de rest van onze website op https:// forzabikers.cycloclub.be


Beste Forza,

We hebben volgende activiteit g epland voor de Forza-groep.

< a href='https://forzabikers.cycloclub.be /activity.php?id=21683'>STOKT 21 - FORZA feestje 2022

Beste Forza,

Het i s lang geleden dat we nog eens vork en m es vastgehad hebben in een forza setting .
Daarom is dit feestje plots gebor en, en Stokt 21 wil ons in de watten leg gen.
We mikken op 50€ / forza die gereden heeft dit jaar is er meer da n welkom.
Menu is hapjes + assortim ent pizza-pasta + nagerecht + drank naar keuze.
19h tem 23h30 max + vermoed elijk nog een afsluiter bij IA.

Graag inschrijven tegen 1 december, d an wordt aantal personen doorgegeven.

Tot spoedig,
"De Forz a Party Commissie"
 

< /td>

Alle details, de Forzas die meedoen, en eventuele reacti es zijn allemaa l hier terug te vinden.


Bekijk ook de rest van onze websit e op https://forzabikers.cycloclub.b e
DESCRIPTION:Beste Forza,\n\nWe hebben volgende activ iteit gepland voor de Forza-groep. \nSTO KT 21 - FORZA feestje 2022\nBeste Forza, Het is lang geleden dat we nog eens vork en mes vastgehad hebben in een forza se tting.Daarom is dit feestje plots gebore n, en Stokt 21 wil ons in de watten legg en.We mikken op 50€ / forza die ger eden heeft dit jaar is er meer dan welko m.Menu is hapjes + assortiment pizza-pas ta + nagerecht + drank naar keuze.19h te m 23h30 max + vermoedelijk nog een afslu iter bij IA.Graag inschrijven tegen 1 de cember, dan wordt aantal personen doorge geven.Tot spoedig,"De Forza Party C ommissie" \n\nAlle details, de Forz as die erbij zijn, en eventuele reacties zijn allemaal hier terug te vinden: \nh ttps://forzabikers.cycloclub.be/activity .php?id=21683 .\n\nBekijk ook de rest va n onze website op \nhttps://forzabikers. cycloclub.be . URL:https://forzabikers.cycloclub.be/activity.php?id=21683 END:VEVENT END:VCALENDAR